POSTAWA TOLERANCJI

Czy postawa tolerancji winna się rozciągać również na przejawy kiczu? W odczuciu potocznym osób o wyrobionym smaku kicz oceniany jest najczęściej ujemnie, przy czym cho­dzi tu o ujemne oceny trzech rodzajów: estetyczne, moralne i prakseologiczne. Z ujemną oceną estetyczną spotykają się takie cechy przedmiotów kiczowych: tandetność, wtómość, przesłodzenie, przeładowanie szczegółami dekoracyjnymi. Po­tępienie moralne odnoszące się do własności kiczu zawarte jest w takich określeniach, jak nierzetelność lub fałszywośćJ Dyskwalifikacja prakseologiczna dotyczy cech przestarzałości i niefunkcjonalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *