POTOCZNA SYTUACJA PIĘKNA

Potoczne powiedzenie, że istnieje „sztuka przez wielkie i małe s” nie pretenduje do tezy naukowej — a jednak już sama powszechność tej opinii i uporczywość, z jaką ona wy­stępuje, skłania do podjęcia teoretycznej refleksji nad syg­nalizowanym w ten sposób zagadnieniem, czy raczej komplek­sem zagadnień, który określiliśmy tu jako „potoczną sytuację piękna”. Przystępując do analizy zjawiska bez uprzedzeń mo­żemy stwierdzić, iż istnieje zasadnicza intuicja estetyczna by piękno ujmować normatywnie, by stosować tu oceny, hierar- chizować wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *