POWIĄZANIE UTWORY FILMOWEGO

Utwór filmowy powiązany jest ze światem rzeczywistym i nie może być zrozumiały, jeżeli widz bezbłędnie nie rozpozna, jakie przedmioty z rzeczywistości stanowią znaczenie różnorodnych konfiguracji plam świetlnych na ekranie. W Czapajewie (reż. Gieorgij i Siergiej Wasiliewowie, 1934) widzimy CKM „maksym”. Dla człowieka z okresu lub cywilizacji, gdzie przedmiot ten jest nieznany, kadr ów pozostanie zagadką. A więc kadr przede wszystkim przekazuje in­formację o określonym przedmiocie. Niemniej nie jest ona jeszcze informacją filmową, po­nieważ moglibyśmy ją zaczerpnąć z fotografii nieartystycznej karabinu maszynowego lub z jakichś innych źródeł. Dalej, karabin maszy­nowy jest nie tylko rzeczą, jest on przedmio- teńi z określonej epoki i dlatego może wystę­pować jako znak epoki. Wystarczy ooka- zać ten kadr, abyśmy stwierdzili, że całością, z której on pochodzi, nie może być film Spar­takus (reż. Muhsin Bej; Ertugrul Muhsin, 1926) lub^ Szerszeń (reż. Aleksander Fajncymmer, 1955).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *