POWSTAJĄCA RÓŻNICA

Tak powstaje podstawowa różnica mię­dzy światem widzianym w rzeczywistości a światem widzianym na ekranie. Pierwszy jest niedyskretny (nieprzerwany, ciągły). Jeżeli słuch dzieli słyszaną wypowiedź na słowa, to wzrok widzi świat w jednym kawałku. Świat filmu — to taki widziany przez nas świat, do którego wprowadzono dyskretność. Dzięki roz­członkowaniu na fragmenty, z których każdy odznacza się pewną samodzielnością, oraz za sprawą wynikających stąd możliwości różnora­kich kombinacji tam, gdzie w świecie rzeczy­wistym ich nie ma, świat staje się wizualnym światem artystycznym.Rozbity na kadry świat filmowy stwarza możliwość wyodrębnienia dowolnego szczegółu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *