PRZEŁAMANIE ZAKAZU

Przeciwstawia się im (najczęściej jednego) dynamicznego bo­hatera. I on właśnie ma zdolność przezwycięża­nia granic, które dla innych postaci są nieprze­kraczalne: będąc istotą żywą bohater taki uda­je się do królestwa cieni; chłop zakochuje się w dziedziczce; nędzarz staje się bogaczem itd. Przełamanie zakazu jest znaczącym elementem zachowania się bohatera, stanowi zdarze­nie. W związku z tym, że podział przestrzeni fabularnej na dwie części jest podziałem naj­bardziej elementarnym (najczęściej spotykamy się bowiem z hierarchią zakazów o różnym znaczeniu i wartości), przekroczenie granic-zakazów realizuje się przeważnie nie w postaci aktu jednokrotnego — zdarzenia, lecz w postaci szeregu zdarzeń, tj. fabuły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *