PRZYZIEMNA WIDOWISKOWOŚĆ

Tę przyziemną widowiskowość, którą żywi się świadomość widza, np. że oglądana przez niego krew jest autentyczna, a katastrofy właśnie się dzieją, skomercjalizowała współczesna telewizja zachodnia, nadając reportaże z toczących się wojen i transmitując sensacyjne, krwawe dra­maty życiowe.Po to, by przekształcić wiarygodność: kine­matografu w narzędzie poznania, kino mu­siało przejść długą i niełatwą drogę. Nie mniej skomplikowane problemy nastręczało estetycz­ne opanowanie filmowej wiarygodności. Może się to wydać nieco dziwne, ale fotograficzna wierność zdjęć filmowych nie ułatwiała naro­dzin kina jako sztuki, lecz je utrudniała.Ta okoliczność, doskonale znana historykom kina, znajduje dostatecznie jasne uzasadnienie w ogólnych twierdzeniach teorii informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *