RÓWNOWAGA WEWNĘTRZNA

Ujmując syntetycznie podjętą problematykę można powie­dzieć, że właściwym miejscem piękna jest nasze życie potocz­ne——- wówczas, gdy poszukujemy równowagi wewnętrznej,a potoczność akceptujemy jako nasz status pełnej spraw co­dzienności. Sztuka — wielka czy mała — inspiruje nas swoim przesłaniem, iż wartości są właściwym światem człowieka. Estetyka codzienności — temat niniejszej konferencji —. zależy od wielu czynników natury materialnej i psycho-spo- łecznej. Jednym z nich jest zdolność percepcji i właściwej oceny wszelkich estetycznie wartościowych bodźców naszego otoczenia. Estetyczna wartość opiera się na zmysłowo dostęp­nych własnościach przedmiotów, w szerokim rozumieniu tego słowa; zależy od ich przydatności do pełnienia funkcji, dla której zostały stworzone, od ich znaczenia, od walorów ekspre­syjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *