SKLEJANIE KAWAŁKÓW

Jednak przypuszczając, że uniknięcie, ingerencji reży­serskiej jest osiągalne (w dodatku tak prostymi środkami, jak rezygnacja z montażu), uprasz­czamy sprawę; podobnie jest, kiedy uważamy,, że likwidując sklejkę likwidujemy zarazem za­sadę montażu.Sklejanie kawałków taśmy oraz ich integra­cja w wyższą całość znaczeniową — to najbar­dziej jawny rodzaj montażu. Właśnie za jego’ sprawą montaż stał się środkiem artystycznym i uzyskał teoretyczne uzasadnienie. Jednakże ukryte formy montażu — formy, w których każdy obraz koresponduje z następnym w cza­sie i wytwarza przez to pewien trzeci sens — są w historii kina zjawiskiem nie mniej zna­czącym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *