SKOJARZENIE TWIERDZEŃ

Można ponadto pokusić się o określenie dopuszczalnych proporcji między czynnikiem stałym a zmiennym w granicach jednego ka­dru. Każde z tych określeń wyeksponuje pewne aspekty pojęcia „kadr”, ale go nie wyczerpie. Przeciw każdemu z nich można będzie wysu­nąć uzasadnione kontrargumenty.Skojarzenie twierdzeń: „kadr jest jednym z podstawowych pojęć języka filmowego” i „do- kladne określenie kadru nastręcza pewne trud­ności’ — może zbić z tropu. Przypomnijmy jed­nak, ze w analogicznej sytuacji znajduje sie na przykład tak daleko zaawansowana w roz­woju nauka, jak lingwistyka, która uznałaby za słuszne nasze twierdzenia, gdybyśmy w miejsce „kadru wstawili „słowo”. Ta zbieżność nie jest przypadkowa; natura podstawowych ele- mentów strukturalnych ujawnia się nie przez opis ich statycznej materialnośoi, lecz przez amkcijonalne odniesienie ich do całości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *