SŁUCHANIE I PRZEŻYWANIE MUZYKI

Sądzę, że koncert taki powinien się składać m. in. z dostosowanego do poziomu słuchaczy omówienia struktury formalnej utworu i zwrócenia uwagi na jego osobliwe walory muzyczne,   ponadto wszystkie wprowadzone pojęcia i określenia winny być zilustrowane wybranymi fragmentami utworu. Dopiero potem, następowałoby przynajmniej dwukrotne wykonanie ca­łego utworu. Mówiąc z pewną przesadą, ideał koncertu umu­zykalniającego powinien przypominać raczej próbę orkiestry niż jej występ. Celem takich koncertów bowiem nie powinno być przede wszystkim to, by dostarczały one słuchaczom prze­żyć estetycznych, choć przeżycia takie mogą niewątpliwie wystąpić, lecz to, by przygotowywały ich do przyszłego samo­dzielnego słuchania i przeżywania muzyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *