STATYCZNE TEKSTY

Teksty te są z natury swej statycz­ne. I jeżeli opisuje się w nich jakiś ruch, to jest to ruch prawidłowy, regularnie się powta­rzający, zawsze równy samemu sobie.Z kolei w tekstach fabularnych zawsze przed­stawia się „przypadek”, zdarzenie — coś, co dotychczas się nie zdarzało lub nie powinno było się zdarzyć (nie bez powodu chyba okreś­lenie tekstu fabularnego jako „noweli” pocho­dzi od wyrazu „nowość”).Tekst fabularny — to wzajemne zwalczanie się pewnego porządku, klasyfikacji, modelu świata i ich zakłóceń. Jeden z poziomów jego struktury zasadza się na niemożliwości takich zakłóceń, inny odwrotnie — właśnie na nie­możliwości nienaruszania ustanowionego syste­mu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *