STWORZENIE CORAZ TO NOWYCH BODŹCÓW

Stwarzanie coraz to nowych bodźców, doskonalących naszą wrażliwość poznawczo-emocjonalną, przejawiło się ze szczegółną siłą w awangardzie dwudziestego wieku*. Sztuka buntuje się przeciw ograniczeniu do walorów estetycznych, które spo­łeczeństwo nauczyło się już cenić. To ostre przeciwstawianie się sztuce zastanej sprawia, że nowe alternatywy tworzą często parę opozycyjną z jakimś istniejącym już zjawiskiem, kie- ; runkiem lub uznaną regułą twórczości. Uświadamianie publiczności takich par opozycyjnych, przedstawianie rozwoju sztuki jako ciągu takich par, przyczynia się szczególnie sku­tecznie do rozszerzenia, jej zdolności dla reagowania poznawczo-emocjonalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *