SZTUKA INSPIRUJE

Otóż można to wyrazić w ten sposób: zachodzi sprzężenie zwrotne między sztuką a życiem; mianowicie życie inspiruje powstawanie dzieł sztu­ki — sztuka inspiruje określone zachowania ludzi. Przy czym wyrazu „inspiracja” używamy w jego potocznym znaczeniu (wpływ wywierany na kogoś czy na coś, podsuwanie myśli, sugestia). Zatem pozostając przy związkach zachodzących między sztuką a życiem zwracamy uwagę na symetryczność tych związków: z jednej strony życie, rzeczywistość pobudza wy­obraźnię artysty, co ma swe odbicie w założeniu artystycz­nym dzieła — z drugiej zaś dzieła sztuki poruszają wyobraź­nię, myśli i uczucia odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *