SZTUKA W SYTUACJACH POTOCZNYCH

Należy również wyróżnić sztukę potoczną tworzoną po to, by mogła ona zadowalać gusta publiczności nie przygotowa­nej do odbioru wielkiej sztuki, a niekiedy wręcz publiczności niewybrednej, o spaczonych gustach. Wówczas można poszu­kiwać cech wyróżniających tę właśnie sztukę. Zrobimy , to, idąc za koncepcją sytuacji estetycznej (artysta — dzieło.— odbiorca — wartość): artysta standardu potocznego, to zarazem artysta zabiega­jący o popularność przez schlebianie gustom publiczności, a także taki, który z założenia przyjmuje miarę przecięt­ności artystycznej; nie aspiruje on do tworzenia arcydzieł, ani do oryginalności czy awangardowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *