TAŚMA FILMOWA

Taśma filmowa niesie więc również i ta­ką odmianę informacji. Jednak wzięta z osobna, odizolowana od określonych splotów znaczenio­wych wytwarzanych przez dany przekaz filmo­wy, ona również nie ma jeszcze znaczenia fil­mowego. Sięgnijmy po kadr z filmu Czapajew tym razem przedstawiający taczankę. Taczanka na ekranie jest znakiem realnie istniejącego przed­miotu. Równocześnie jest ona znakiem kon­kretnej sytuacji historycznej — wojny domo­wej w Rosji w latach 1917—1920. Chociaż wie­my, że taczanka to połączenie lekkiej bryczki I z CKM, niemniej jej pojawienie się na ekranie przynosi coś nowego. Widzimy bryczkę — ty­powy niemilitarny powóz, i umieszczony na niej karabin maszynowy. Przedmiot odbierany jako znak wojny oraz przedmiot będący dla pewnych pokoleń (jeżdżących powozami i oglądających je na spokojnych ulicach Peters­burga i Moskwy) znakiem zupełnie innych wy­obrażeń — połączone zostały we wspólnym i wewnętrznie sprzecznym wizualnym obrazie; staje się on znakiem filmowym wojny szczegól­nej, wojny z pogmatwanym frontem i zaple­czem, z półpiśmiennymi oficerami, którzy do­wodzą dywizjami i gromią generałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *