TYPOWE SYTUACJE JĘZYKOWE

Typowe sytuacje językowe, kie­dy to nadawca dezinformuje odbiorcę lub kie­dy odbiorca opacznie dekoduje komunikat, w komunikowaniu przedjęzykowym nie są znane. Język jest więc narzędziem, którego użytkowa­nie nastręcza liczne trudności. Niemniej jed­nak wyłonienie się komunikowania semiotycz­nego oznaczało gigantyczny krok ku trwalszej egzystencji ludzkości.Aby to zrozumieć, należy zwrócić uwagę na  pewną osobliwość, która stanowi nienaruszal­ne prawo superskomplikowanych systemów typu cybernetycznego: trwałość całości wzrasta wraz ze wzrostem wewnętrznej różnorodności, systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *