U ODBIORCY

Uodbiorcy, nie będącego znawcą sztuki; takiego, który nie upatruje w dziele sztuki wysublimowanego piękna a jedy­nie oczekuje od sztuki rozrywki, rozproszenia nudy, po­budzenia wyobraźni. Sztuka nie jest traktowana „odświęt­nie”, jako coś niezwykłego, lecz ma ona towarzyszyć czło­wiekowi w jego codzienności.  Określenie „kalotropizm”* nawiązuje do zjawiska biolo­gicznego, zwanego „tropizmem” czyli reakcją ruchową roślin przytwierdzonych do podłoża i zwierząt osiadłych, polegają­cą na zwrocie lub wygięciu części ich ciała ku źródłu bodźca zewnętrznego lub w stronę przeciwną (tropizm dodatni i ujem­ny). W zależności od rodzaju bodźca rozróżnia się fototropizm, chemiotropizm, geotropizm, hydrotropizm itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *