UDZIAŁ INTELEKTU

Chociaż intelekt bierze udział w percepcji wartości związa­nych z prostymi jakościami zmysłowymi, to jednak główna jego funkcja przejawia się w estetycznym odbiorze struktur złożonych, zwłaszcza zaś pełniących funkcje semantyczne. Chodzi tutaj o dwie sprawy: rekonstrukcję i zrozumienie re­lacji łączących elementy struktury oraz odczytanie zawar­tych w niej treści. Oto przykłady zagadnień tego rodzaju.Na czym polegają związki między kolorem lokalnym a bar- i wą spulchnioną, rozrzedzoną przez światło; między plamą o   konturze wyraźnym a plamą o konturze zatartym w wyni­ku uginania się i rozpraszania światła; między obecnością żół- j tej lub niebieskiej obwódki, otaczającej kontury przedstawionych przedmiotów a procesami rozszczepiania światła białe- i go? (Znajomość tych wszystkich stosunków jest niezbędna dla zrozumienia zwłaszcza impresjonizmu i niektórych kierunków późniejszych.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *