UPADEK MORALNY

Bertone — kreowany przez Vittoria de Sicę w filmie pt. Generał Della Rovere (reż. Rober­to Rossellini, 1959) — to wyrzutek społeczeń­stwa. Wydawałoby się, że jest człowiekiem, któ­ry doszedł do krańcowego upadku moralnego: sutener, spekulant, gracz, staje się wreszcie ko­laborantem, współpracuje z drobnymi urzędni­kami gestapo, wyłudzając pieniądze od ich ofiar. Ale w upadku jego jest coś, co przeszka­dza widzowi z oburzeniem odwrócić się od ekranu. Jest ujmujący (od początku odczuwa­my to ze zdziwieniem, a nawet z protestem wewnętrznym). Jest człowiekiem utalentowa­nym o skłonnościach artystowskich, o szlachet­nej powierzchowności (nie pozbawiony zresztą, tej wyrafinowanej szlachetności właściwej szu­lerom).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *