UPODOBANIA ESTETYCZNE

Zwraca na to uwagę m. in. Harold Osborne \ który w upodobaniach estetycznych upatruje waż­ny czynnik ludzkiego sposobu bycia. Podobnie Huizinga w swej koncepcji „homo ludens” znaczny nacisk kładzie na kalotropizm choć nie używa tego określenia (mówi natomiast o  żywiole bezinteresownej zabawy).Idąc za współczesnymi tendencjami do sprowadzania skom­plikowanych zjawisk do prostych mechanizmów natury psycho- -fizjologicznej (by w ten sposób, wskazując na pierwotną ‘genezę, wyjaśnić dane zjawisko), wspomnimy tu o badaniach nad funkcjonowaniem centralnego systemu nerwowego w związku z przepływem bodźców zewnętrznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *