UTOPIJNY CHARAKTER SZTUKI

Z kolei polskie afisze i wytwory   przemysłowe wykonane według projektów wzornictwa  przemysłowego skłaniają do przełamywania tradycjonalistycznych nawyków;   inspiracja dynamizująca polega na tym, iż człowiek w peł­ni świadomie szuka w sztuce bodźca stymulującego jego zachowanie; tutaj wymienić można przede wszystkim tzw. sztukę zaangażowaną, która wręcz pobudza do działania.Sztuka ma zasadniczo charakter utopijny, rzeczywistość przedstawiona w dziełach sztuki nie dostosowuje się do rze­czywistości realnej, lecz stanowić ma przesłanie, ideał, według którego winno być kształtowane życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *