UWIDOCZNIENIE W UBIORZE

Jednakże Mukarovsky zwrócił uwagę na fakt, że owa jedność sylwetki nie usuwa jej dwoistości, lecz ją zakłada. Dwuznaczny jest już kostium Charliego: górna część ubrania składa się z eleganckiego melonika, gorsu i mu­szki, a część dolną tworzą opadające spodnie oraz cudaczne, za duże kamasze (podział ko­stiumu aktora na część górną i dolną nie jest oczywiście przypadkowy). Uwidocznione w ubiorze zestawienie skrajnego eleganta (przy­pomnijmy sobie, że maska Maxa Lindera opie­rała się na konsekwentnej, ..monolitowej” apa­rycji lwa salonowego; Chaplin zaczynał two­rzyć, gdy publiczność przyzwyczaiła się już do komicznego stereotypu Lindera, który wszedł w obręb jej oczekiwań) ze skrajnym oberwań­cem powtarzało się w gestach i mimice Char­liego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *