W MIARĘ POSTĘPU

W miarę postępu badań społeczno-psychologicznych i este­tycznych dostrzeżono złożony charakter i wielką rozmaitość przedmiotów określanych mianem kiczu \ Spowodowało to zachwianie się schematu globalnej oceny ujemnej tego zja­wiska. Podjęto nawet próby jego rehabilitacji. Przytoczę jedną z nich. W argumentacji tej założona jest milcząco definicja zmieniająca ujemną ocenę związaną ze słowem kicz na do­datnią. W sposób paradoksalny przypisuje się w tej wypowie­dzi zjawiskom kiczowym rolę czynnika postępu społecznego i artystycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *