W ROLI ARYSTOKRATY

Bertone trafia do więzienia w roli arystokraty, profesjonalisty wojskowego, patrioty i bohatera, któremu nawet wro­gowie zmuszeni są okazywać szacunek.I tak mamy przed sobą wyrzutka społeczeń­stwa grającego rolę bohatera. Gdyby sprawa kończyła się na tym, byłyby uzasadnione opi­nie krańcowo przeciwstawnych sobie pod in­nymi względami: Mullera i młodej Fassio, któ­rzy są przekonani, że rozumieją ludzi i mają. prawo ich osądzać, a dla widza cała druga po­łowa filmu stałaby się zbyteczna. Jednak wy­darzenia rozwijają się wbrew tak skrupulatnie zaprogramowanej inercji oczekiwania. Dalsze losy Bertona to zwalczanie się drobnego oszusta (ale i artysty, w pewnym stopniu — dziecka, w którego duszy przetrwały jakieś iskry naiwności i talentu) z osobowością podję­tej roli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *