W SŁYNNEJ SEKWENCJI

W słynnej sekwencji, w której Kiereński wspina się po schodach, czysto słowna gra pod­wójnym znaczeniem leksykalnym wyrażenia „wspinać się do góry” staje się podstawą całego systemu ob­razów metaforycznych. Można pokazać także bezpośrednią korelację obrazowości Eisensteina i metaforyki Majakowskiego (ciekawe, że meta­fora Majakowskiego, jak to już niejednokrot­nie odnotowywano, oparta jest na wprowadza­nej do tkanki słownej zasadzie obrazowości malarskiej, graficznej i filmowej).Choć rola takich elementów nieprzedstawia- jących, jak słowo i muzyka, jest w filmie bar­dzo istotna, niemniej jest to jednak rola pod­rzędna. W tym wypadku można przeprowadzić następującą paralelę: żywe, ustne opowiadanie nie jest tekstem słownym w czystej postaci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *