WE WSPÓŁCZESNYCH FILMACH

Znamienne, że w filmach współczesnych, w których zastosowano montaż taśmy barwnej czarno-białej, fragmenty barwne z zasady związane są z narracją fabularną, czyli „sztu­ką”, a fragmenty czarno-białe odsyłają widza do rzeczywistości pozaekranowej. Charaktery­styczna, świadoma komplikacja’ tej korelacji występuje w filmie Andrzeja Wajdy Wszystko na sprzedaż. Konstrukcja filmu zasadza się na ciągłej zmianie rangi obrazów: jeden i ten sarn kadi może odsyłać zarówno do rzeczywistości pozaekranowej, jak i do filmu fabularnego o    tej rzeczywistości. Widz nie jest tu uprze­dzony, co ogląda — czy fragment rzeczywistoś- ci przypadkowo uchwyconej przez obiektyw, czy też fragment filmu o tej realności, skon­struowanego według prawideł sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *