WIĘKSZE ZWYCIĘSTWO

Im większe zwycięstwo odnosi sztuka nad iotografią, tym bardziej niezbędne jest, aby widz chociaż częściowo uwierzył, że ogląda je­dynie zdjęcia, jedynie rzeczywistość, którą reży­ser podpatrzył, a nie skonstruował. Właśnie o   ożywienie tego poczucia walczyli ci filmow­cy, którzy równocześnie konstruowali świat iilmowy według złożonych modeli ideologicz­nych — od Dzigi Wiertowa i Siergieja Eisen­steina po włoskich neorealistów, twórców fran­cuskiej nowej fali czy Ingmara Bergmana. Służy również włączenie do nimow fabularnych fragmentów z autentycz­nych kronik wojennych. W Personie (1966) Bergmana bohaterka ogląda na ekranie telewi­zora scenę samopalenia. Najpierw pokazano nam tylko odblask ekranu telewizyjnego na twarzy bohaterki i jej przerażenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *