WSPÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI

Prawidłowości są wspól­ne wszystkim trzem etapom.;[…]Rolę montażu w konstrukcji plastycznej peł­ni połączenie kompozycyjnego uogólnienia ob­razu z samym obrazem, świadome «ułożenie» w kompozycji oraz uogólniony «kontur» obrazu.«Rolę» uogólnienia pełni montaż na drugim etapie i[…].Rola montażu w filmie dźwiękowym polega głównie na wewnętrznej synchronizacji obrazu i dźwięku”. „Kino montażowe” miało jednak i ma nadal wielu przeciwników. Spośród sporej liczby teo­retyków nie uznających montażu za uniwersal­ną formułę języka filmowego wystarczy wy­mienić chociażby Andre Bazina, który uważałr że już w okresie kina niemego występowały dwie przeciwstawne tendencje: ,,po jednej stro­nie — reżyserzy, którzy wierzą w obraz, po drugiej — ci, którzy wierzą w rzeczywistość”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *