WTÓRNE UPORZĄDKOWANIE

Metamechanizm kultury przywraca jedność mię zy zmierzającymi ku autonomii częściami i staje się językiem, za pomocą którego reali­zuje saę wewnętrzne porozumienie się w obrę­bie kultury. Sprzyja on przebudowie poszcze­gólnych węzłów strukturalnych służącej ich ujednoliceniu. Dzięki temu formuje sie wtór­ny izomorfizm całości – kultury i jej części.Powstające na tym gruncie wtórne uporząd­kowanie kultury równocześnie wyzwala bodźce do nowego pogłębiania oryginalności poszcze­gólnych struktur jednostkowych, a to z kolei prowadzi do ponownego umacniania się meta- struktur. Konflikt między przeciwstawnymi tendencja­mi w mechanizmie kultury przejawia się je­szcze inaczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *