WYSTĘPUJĄCA TENDENCJA

Nie odcięcie się od którejkolwiek z tych dwu przeciwstawnych tendencji, ale ich dialektyczna sprzeczność warunkuje skuteczność me­chanizmu oddziaływania filmowego. Znamien­ne, ze w momencie gdy montaż i gra aktorska osiągnęły maksimum życiowego podobieństwa zwłaszcza w kinie po drugiej wojnie światowe i’ zaistniała potrzeba stworzenia znacznie bardzie i skomplikowanych i doskonalszych form umow­ności, których istota byłaby związana z osiąg­nięciem realizmu w kinie.Występująca w pewnych filmach uporczywa tendencja do pokazywania na ekranie procesu tworzenia filmu jest wyrazem dążenia, by coś najwiarygodmejszego i najbardziej podobnego do życia przedstawić jako coś odegranego. Ro­zumiemy, że tutaj rzecz dotyczy czegoś głeb- szego niż mody i pogoni za efektem; analojicz- ne tendencje występują w zdecydowanie reali­stycznym malarstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *