WYSUBLIMOWANIE ODBIORCÓW

Zachodzi py­tanie, czy zaakceptowanie owego „wysublimowania” odbior­ców łączy się zawsze z elitaryzmem, a więc zjawiskiem, które z punktu widzenia społecznego byłoby niepożądanym. Oczy­wiście, byłoby najlepiej, gdyby wszyscy ludzie w jednakowym stopniu korzystali ze sztuki, a zarazem, aby był to możliwie wysoki poziom kultury estetycznej. Taki postulat jednak ma charakter utopijny. Gdy weźmiemy pod uwagę realną rzeczy­wistość świata ludzkiego, bez trudu stwierdzić możemy daleko idące zróżnicowania, między innymi także co do poziomu kultury estetycznej — po prostu jedni ludzie mają w tym zakresie większe inni mniejsze potrzeby i możliwości reali- zowania tych potrzeb (zarówno w zakresie wrażliwości sensorycznej, jak też warunków recepcyjnych w związku z pełnianymi rolami społecznymi).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *