WZBOGACENIE ZBIORU

Powstaje wreszcie problem wzbogacania zbioru wartości estetycznych o nowe ich rodzaje. Jest również oczywista pełna aktualność problemu doskonale­nia percepcji wartości.Estetyczne osiągnięcia awangardy oraz przyjęta tutaj pan- estetyczno-pluralistyczna koncepcja wartości pociąga za sobą także pewne inne konsekwencje, doniosłe dla problemu este­tyki codzienności. Chodzi o tolerancję i swobodę w wyborze wartości — tolerancje i swobodę opartą na pełnym zrozumie­niu i przyswojeniu sobie wniosków, wynikających z pluraliz­mu estetycznego. Estetyka codzienności nie może narzucać żadnych wartości; w szczególności nie powinna lansować war­tości usankcjonowanych tradycją kosztem wartości nowych, często trudnych, wniesionych dzięki osiągnięciom sztuki dwu­dziestego wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *