Z POWODZENIEM

Dzięki temu właśnie kino z powodzeniem obsługuje przeciwstawne potrzeby kulturowe: dążenie do uwolnienia się ze świata znaków, z nadmiernie skomplikowa­nej i wyalienowanej organizacji społecznej oraz dążenie do komplikowania i wzbogacania sfery semiotyki społecznej i artystycznej.Więcej nawet: właściwości te pozwalają upa­trywać w filmie jeden z najistotniejszych kom­ponentów intensywnie rozwijającego się obec­nie metamechanizmu kultury współczesnej . Każda sztuka w większym lub mniejszym stopniu odwołuje się do poczucia rzeczywistości odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *