ŻADNA WŁADZA

Żadna władza utaj nie wystarcza ani tym bardziej nie jest wyłącznym środkiem poznania. Człowiek ujmuje wartość całym sobą, pełnią swoich władz i swojej osobowości. Oczywiście, zależnie od rodzaju wartości ta lub inna władza poznawcza i sposób reagowania wysuwają się na plan pierwszy.        W przypadku wartości estetycznych związanych z prostymi danymi zmysłowymi, jak poszczególne plamy barwne, dźwię­ki, ruchy, bryły itp., pierwszorzędną rolę odgrywają odpo­wiednie zmysły. Jednakże nawet tutaj dochodzą pewne funk­cje analityczno-intelektualne, dzięki którym postrzegamy osob­liwe jakości tych danych, warunkujące przecież ich wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *