ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIANIA

Przydarzyło się to np. misjonarzom euro­pejskim w Afryce, którzy uznali, że perkusyjna muzyka mu­rzyńska brzmi jakoś nieskładnie, że pozbawiona jest wartości estetycznej, ponieważ Murzynom brak jest poczucia rytmu. Tymczasem jednak było na odwrót: rytm muzyki afrykańskiej był zbyt skomplikowany, by wychowani na muzyce europej­skiej, znacznie wówczas pod względem rytmu prymitywniej­szej, i nie dość na walory rytmiczne wysubtelnieni misjonarze mogli ten rytm dostrzec, przeżyć i estetycznie ocenić.Do niedawna sądzono, iż zdolność odróżniania zmian pod­stawowych jakości dźwięków jest wrodzona, że nie można jej wydoskonalić drogą ćwiczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *