ZGODNIE Z KONCEPCJĄ

Otóż zgodnie z tą koncepcją owej „potoczności piękna” będziemy upatrywać:u artysty, który rezygnując z najwyższych wartości, z do­skonałości artystycznej, podejmuje jednak proces twórczy, spodziewając się, że jego wytwór zostanie zaakceptowany, wejdzie w obieg społeczny. Przy opanowaniu warsztatu artystycznego, artyści ci zdolni są w pełni zrealizować swój „zamiar artystyczny”, ich dzieła są udane, choć z gó­ry były zamierzone jako „średniego lotu”, „popularne”, „łatwe”, „bezpretensjonalne” (np. powieść kryminalna czy tzw. „przygodowa”);  w dziele sztuki nie oryginalnym, nie przełamującym sta­rych schematów, lecz mającym proste założenia artystycz­ne, mogące bez trudności trafić do szerokiej publiczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *