ZNACZENIE MONTAŻU

Jednakże, nawet uwzględniając ogromne zna­czenie montażu (będzie o nim dalej jeszcze mowa), upatrywanie granicy kadru jedynie w połączeniu montażowym byłoby przesadą. Ra­czej należałoby powiedzeć, że rozwój montażu rzucił pewne światło na pojęcie kadru, unaocz­nił to, co w ukrytej postaci występowało w do­wolnego typu filmie artystycznym. Gdyby porównać przebieg wydarzeń w życiu na ekranie, uważny obserwator oprócz rzu­cającego się w oczy demonstracyjnego podo­bieństwa dostrzeże także różnice: zdarzenia w życiu biegną nieprzerwanym potokiem, na ek­ranie zaś, nawet gdy nie ma montażu, akcja bę­dzie tworzyć jak gdyby skupienia, między któ­rymi wystąpią puste miejsca wypełnione dzia- łaniami-spójkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *