ZNACZENIE NA PRZYKŁADZIE

Tak na przykład w filmie Jean-Luc Godarda Kobieta zamężna (1965) skomplikowany splot znaków słownych i przedstawiających dobrze ilustruje między innymi taki oto moment: siedząca w kawiarni bohaterka filmu słucha przypadkowej rozmo­wy dwóch nieznajomych dziewczyn (jest ona filmowana poprzez stolik), ale podczas gdy roz­mowę tę podano w formie dźwiękowej, myśli bohaterki oddają napisy rzucone bezpośrednio na obraz. Na przykładzie Kobiety zamężnej można po­kazać jeszcze inną, znacznie bardziej istotną tendencję. W filmie tym szeroko stosuje się zarówno ustne cytaty literackie, jak i książki czy czasopisma z napisami, które stanowią coś w rodzaju klucza do rozumienia treści dzieła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *