ZNACZENIE PROCESÓW

O znaczeniu tych procesów dla zjawisk poznania mówi psycholog: „… trzeba przede wszystkim usunąć dość rozpowszechnione acz nie¬słuszne mniemanie, że odzwierciedlenie zdarzeń zachodzących wokół człowieka dokonuje się w mózgu ludzkim analogicznie jak w zwier¬ciadle. Otóż w odróżnieniu od zwierciadła umysł ludzki nie jest w stanie niczego odebrać i ‘zarejestrować- bez odpowiedniego treningu wstęp¬nego. Można by paradoksalnie., powiedzieć, że jesteśmy w stanie zoba¬czyć tylko to, cośmy już kiedyś widzieli, i zrobić tylko to, cośmy już kiedyś robili”. Procesy poznawcze stanowią ważną część .składową prze¬życia estetycznego, zrozumiałe więc jest, że badacze starają się uchwycić ich wpływ na przebieg percepcji dzieł sztuki, na powstawanie przeżyć estetycznych, a także ocenianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *