ZNAKI IKONICZNE

Włączają się do niego znaki ikoniczne — mimi­ka, gesty, a do wypowiedzi bardziej emocjonal­nej lub do wypowiedzi dziecka (jak również do rozmowy z osobą słabo władającą danym językiem) — elementy gry aktorskiej, teatral­nej. Wówczas, kiedy monolog jest odgrywany, mamy do czynienia z aktywną ingerencją zna­ków ikonicznych. Byłem kiedyś świadkiem, jak pewien znany aktor wypowiadał w rozmo­wie towarzyskiej jakąś myśl najpierw słownie, a następnie niejako odruchowo (wydawało mu się, że to samo powtarza jeszcze raz) odgrywał ją za pomocą gestów. Był to typowy przykład tekstu dwujęzycznego — kiedy jeden i ten sam komunikat nadawany jest w języku werbal­nym i w języku przedstawiającym. Ale jeżeli żywa mowa jest synkretyczna z samej swej istoty, to nie zmienia to faktu, że u jej podstaw leży struktura słowna, której charakter domi­nujący ujawnia się na najbardziej abstrakcyj­nym poziomie mowy pisanej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *