ZNAMIENNA SPRAWA

Jest rzeczą znamienną, że sztampy sytuacji, przekształcenie postaci typowych w maski, a nawet zwykłe powtórne oglądanie tego same­go przekazu filmowego w wypadku kina razi znacznie mniej niż w wypadku innych odmian sztuki, ponieważ z mitologicznego punktu wi­dzenia żadna z tych właściwości nie jest czymś wadliwym.Jednakże myślenie mitologiczne można prze­ciwstawiać myśleniu naukowemu i artystyczne­mu tylko wtedy, jeżeli przez te ostatnie rozu­mie się taką postać świadomości naukowej i artystycznej, jaka uformowała się w czasach późniejszych. Myślenie mitologiczne, przeciw­stawne rozmaitym formom alienacji, samo przez się zawiera bodźce i typu poznawczego, i typu artystycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *