ZNAMIENNE TRUDNOŚCI

W Słowie o wyprawie Igora znajduje się wyjątkowo poetycki obraz: sen kniazia pełen strasznych przepowiedni, w którym nalewają mu sinego wina. Istnieją jednak podstawy, aby przypuszczać, że w języ­ku XII wieku „sine” mogło znaczyć „ciemno­czerwone”. Możliwe więc, że w oryginalnym tekście, nie był to obraz poetycki, lecz zwykłe określenie koloru. Dla nas fragment ten stał się artystycznie bardziej znaczący niż dla od­biorców w wieku XII. Sytuacja taka zaistniała właśnie dlatego, że zmieniła się semantyka ko­loru „sine wino stało się połączeniem dwóch słów, które możliwe jest tylko w poezii.Nie mniej znamienne są trudności,’ jakich przysparzał filmowcom wynalazek dźwięku. Wiadomo, że tacy mistrzowie, jak Charles Chaplin, odnieśli się do udźwiękowienia filmu bardzo negatywnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *