ZOSTAŃMY PRZY CODZIENNOŚCI

Jeśli zostaniemy przy tym określeniu (stosując np. zwrot: „sytuacja estetyczna sztuki masowej”), to musimy pamiętać o pewnych ograniczeniach pojęcia — mianowicie ma ono charakter okazjonalny (odnosi się do pew­nego okresu i określonego typu społeczności), dotyczy przede wszystkim przekazu przez tzw. mass-media (gazety, film, ra­dio, telewizja) oraz kładzie nacisk na moment ilościowy a nie jakościowy. Pamiętając o tamtej możliwości, pozostańmy jed­nak przy „potoczności”, „codzienności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *