ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU KULTURY

Obok takiego, niejako opisowego stanowiska w sprawie   zróżnicowań poziomu kultury estetycznej, występuje również   stanowisko oceniające z punktu widzenia przyjętego systemu wartości oraz ocen artystycznych i estetycznych. Wydaje się, że nie tylko znawca i miłośnik sztuki zdolny jest w przeży­ciu estetycznym „oddać sprawiedliwość dziełu sztuki” (R. In­garden). Ludzie wrażliwi estetycznie, choć nie przygotowani do rozumiejącego odbioru sztuki, doznają niekiedy fascynacji estetycznej, w sposób intensywny, zachwytu pięknem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *