ZUBOŻENIE KULTURY

Po­zostawione zaś teksty podlegają kanonizacji i podporządkowaniu ścisłej strukturze hierar­chicznej.Proces ten pociąga za sobą zubożenie kultu­ry, szczególnie dotkliwe w wypadkach, kiedy przekazy usunięte z kanonu podlegają faktycz­nemu zniszczeniu. Model kultury traci wów­czas dynamikę, z zasady bowiem przekazy po- zasystemowe stanowią rezerwę dla budowania systemów dnia jutrzejszego, a napięcie między przekazem systemowym i pozasystemowym lezy u podstaw mechanizmu rozwoju kultury Jednak w wypadku, kiedy przekazy uznane za apokryficzne tylko się przesuwa na peryferie kultury, kiedy stają się one „jak gdyby nie istniejące , zubożenie to ma charakter względ­ny: na następnym etapie rozwoju kultury w nowych automodelach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *